Navigáció

Rugalmas munkahelyek kialakítása

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0096

 

 


Projekt részletes leírása

 

Képzés: A munkavállalók számára nyújtott képzés célja, hogy ismertesse a munkaügyi szabályzatokat, továbbá megismerteti a projekt
tevékenységét és a bevezetendő rendszert a célcsoporttal.

Munkafolyamatok racionalizálása: Megállapítható, hogy a Munkaidő-mérési rendszer, nem csak egy időmérő eszköz, ami segíti a rugalmas munkahelyek kialakítását, hanem segíti az egyes munkafolyamatok optimalizálásának folyamatát.

Munkakörök racionalizálása, átszervezése: A rugalmas munkavégzéssel érintett munkaköröket az elvégzendő feladatokon túl több szempontból is meg kell határozni. Elsőként is szükség van a munkaidő időbeni keretének meghatározására, másodsorban pedig a munkavégzés jellegét, helyét, a felettest és a napi kapcsolattartót szükséges megadni.

Dokumentációk át/kidolgozásai: A rugalmas munkaidőre vonatkozó három fő szabályzat kialakítására van szükség. Szervezeti Munkarend
Szabályzat, Munkaadminisztrációs szabályzat Munkaidő-mérési rendszer használatának szabályozása.

Munkaidők átszervezése: A rugalmas munkaidő kialakításához szükség van a feladatok pontos időbeni meghatározása mellett a munkarend, a
munkaidőkeret és a beosztás meghatározása. Ehhez a vállalkozásnak a segítséget a Munkaidő-mérési program fogja biztosítani.

Új típusú munkakörök bevezetése: A rugalmas foglalkoztatási formák kialakításának elengedhetetlen része, hogy a meglévő és a jövőben
bevezetésre kerülő munkakörök pontos meghatározásra kerüljenek.

Szolgáltatások igénybevétele: Szükség van a megalkotott szabályzatokkal összhangban a munkafolyamatok összehangolásával a Munkaidő-mérési rendszer testre szabására. A bevezetésre a vállalat egy külső szolgáltatót kíván megbízni, akinek szakmai tapasztalata elengedhetetlen a program megismeréséhez és kialakításához. A szolgáltatás magába foglalja a szabályzatok rendszerszintű alkalmazását, a folyamatok beépítését és a munkaidő mérésének alapjait.

A béren kívüli juttatási rendszer a rugalmasság által, ösztönző intézkedések bevezetése: A munkaidő mérésének ezen lehetősége újfajta
értékelési rendszert vet fel. Szükség van a teljesítményértékelési rendszer átdolgozására. Ez alapján kerülnek megállapításra a munkavégzéshez szükséges munkavállalói juttatások, ilyen például a megfelelő munkaeszközök és bérek.

Kommunikációs tevékenység: Az eddigiekben ismertetésre került rendszert legfontosabb alapja és egyben eszköze a kommunikáció. A
kommunikáció legfőképpen a székhelyen és a telephelyen dolgozók közti kommunikációt takarja, valamint elsődleges eszköz a távmunkában való
foglalkoztatáshoz. Az Új Széchenyi Tervben elérhető Operatív Programokon belül meghatározott pályázatok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a
projektek megvalósulásáról a Kedvezményezettek tájékoztatást adjanak. A megvalósítás során a vállalkozás vállalja ezeknek a meghatározott
elemeknek az elkészítését, mint például a C típusú tábla elhelyezését, a sajtóközlemények küldését, és minden más kötelező elemet, ami
szükséges.

A projekt céljaihoz, a végrehajtáshoz kapcsolódó szolgáltatás: A projekt végrehajtásához szükség van munkaügyi, munkajogi szakértő
bevonására, mivel a vállalkozás kiemelten fontosnak tartja, hogy minden szabályzat és munkavégzésre irányuló meghatározás az érvényes
jogszabályi keretek között történjen meg.

Projektmenedzsment: A vállalkozás tervei szerint külső és belső projektmenedzserekre egyaránt szükség lesz a projekt végrehajtása során.
A külső projektmenedzser lesz felelős a munkafolyamatok átszervezéséért, és a projekt legideálisabb és leghatékonyabb elvégzését biztosítja. A külső projektmenedzser munkáját pénzügyi szempontból segíteni fogja egy megjelölt pénzügyi vezető. Valamint a vállalat szeretne kijelölni a saját munkavállalói közül két embert a belső projektmenedzsmenttel járó feladatok ellátására.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2015. október 31.
  • projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0096

 

 

BAR 21 BAR 22